Nové izolácie

Realizujeme kompletnú dodávku a montáž strešných pláštov podľa projektovej dokumentácie alebo v alternatívnych riešeniach nami navrhovaných

osvedčených skladbách rešpektujúcich daný typ a využívanie strechy, terasy, či balkóna. Všetky návrhy rešpektujú STN EN.

Viac tu: http://strechy-fatrafol.webnode.sk/vyrobny-program/nove-izolacie/