Ekoizolácie

Ekoizolácie – izolácie proti agresívnym a škodlivým látkam

 

Izolácie proti látkam poškodzujúcich stavebné konštrukcie a látkam ohrozujúcich životné prostredie realizujeme izolačné membrány na báze mPVC a HDPE fólií (s atestami pre dané chemické namáhanie).

 

Tieto sa aplikujú na základe projektového riešenia a chemického namáhania pre jednotlivé typy konštrukcií.