Hydroizolácie

Izolácie spodných stavieb proti vode, vlhkosti a radónu nádrží, vodojemov a bazénov

 

Hydroizolácie proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti uvedených objektov realizujeme osvedčenými izolačnými systémami:

 

1. hydroizolácie na báze mäkčených PVC fólií, modifikovaných asfaltových pásov a stierkových izolácií výrobkami:

fólie mPVC: SKIKAPALAN, FATRAFOL, FLAGON

 

2. ochranné a separačné geotextílie renomovaných výrobcov

3. Kotviace segmenty a pomocné profily originál odporúčané výrobcom.