Nové izolácie

Izolácie nových plochých striech, strešných záhrad, terás a balkónov

Realizujeme kompletnú dodávku a montáž strešných pláštov podľa projektovej dokumentácie alebo v alternatívnych riešeniach nami navrhovaných osvedčených skladbách rešpektujúcich daný typ a využívanie strechy, terasy, či balkóna. Všetky návrhy rešpektujú STN EN.

 

Príslušné skladby striech môžu pozostávať z týchto častí:

 

1. Hydroizolačné vrstvy na báze z mäkčených PVC fólií, modifikovaných asfaltových pásov a stierkových izolácií výrobkami:

a) fólie mPVC: SIKAPALAN, FATRAFOL, FLAGON

b) modifikované asfaltové pásy typu SBS a APP: ISOFLAMM, VEDAG, POLYGUM, NOVAGLASS

c) stierkové izolácie: produkty od firiem SCHOMBURG, SIKA

 

2. Tepelnoizolačné vrstvy z extrudovaných polystyrénov, expandovaných polystyrénov a z dosiek minerálnych a sklenených vlákien:

a) extrudované polystyrény: ROOFMATE, STYRODUR, FLOORMATE

b) expandované polystyrény: EPS tuzemských i zahraničných výrobcov

c) minerálne izolácie: NOBASIL, ROCKWOL, ISOVER

 

3. separačné, geotextílne, filtračné a drenážno-akumulačné vrstvy od renomovaných výrobcov

 

4. dodávka a montáž dlažieb a ostatných povrchových úprav (drevo, zeleň) podľa individuálnej dohody

 

5. oplechovanie a klampiarské konštrukcie sú taktieť súčasťou dodávky a sú realizované na základe požiadavky alebo projektovej dokumentácie, upravené o systém prepojenia s izollačným súvrstvím, pričom oplechovanie sa prevádza Cu, TiZn, Pz, lakoplast Pz plechu a pofóliovaného plechu pre fóliové strechy