Opravy

Rekonštrukcie a opravy plochých striech, zelených striech, terás a balkónov

 

Zabezpečujeme komplexné opravy a rekonštrukcie striech na základe obhliadky, spracovania návrhu riešenia alebo podľa projektovej dokumentácie, ktorú si zabezpečil objednávateľ.

 

Návrhy opráva vychádzajú z dlhoročnej praxe a osvedčených postupov. V prípade potreby zabezpečujeme aj dodatočné zateplenie strešných plášťov a terás. Súčasťou komplexnej opravy strešného plášťa sú aj klampiarské konštrukcie.

 

Použivané materiály sú obdobné ako v prípade nových striech doplnené o sanačné systémy, t.j. materiály špeciálne určené pre opravy a rekonštrukcie strešných plášťov.